Afaja

KOGENERACIJA I TRIGENERACIJA

Poznato je da se kod kogeneracijskih postrojenja pored električne energije koristi i otpadna toplina pogonskih strojeva što rezultira većim stupnjem iskorištavanja energetskog potencijala primarnog energenta.

Kombiniranjem kogeneracijskog postrojenja s apsorpcijskim uređajem omogućuje se pored električne i toplinske energije i korištenje rashladne energije – trigeneracija. Time se pored veće funkcionalnosti postiže i veća ekonomičnost takvog postrojenja. Konceptom trigeneracije moguće je dostići ukupnu efikasnost procesa i do 75%. Takva postrojenja koriste se tamo gdje se traži veća pouzdanost napajanja električnom energijom kao npr. bolnice, domovi za umirovljenike, rekreacijski centri s bazenima, hoteli, trgovački centri, kampusi i razna industrijska postrojenja.

Prednosti primjene apsorpcijskih uređaja u trigeneracijskim postrojenjima su:

- ne emitiraju freon u atmosferu što je značajan ekološki efekt
- koriste otpadnu toplinu kogeneracijskog postrojenja i time maksimalno iskorištenje primarnog energenta
- povećana ekonomičnost
- mala financijska sredstva za održavanje.

Tvrtka BROAD ima značajne reference kroz razne oblike primjene apsorpcijskih uređaja u okviru trigeneracijskih postrojenja.
Na shemama koje slijede prikazani su razni funkcionalni oblici trigeneracija sa apsorpcijskim uređajima tvrtke BROAD, a kroz reference u svijetu prikazana su razna trigeneracijska postrojenja sa funkcionalnim, tehničkim i ekonomskim parametrima.

BROAD CHP VARIJANTE (HLAĐENJE-GRIJANJE-ELEKTRIČNA ENERGIJA)

VARIJANTA 1.: ISPUŠNI PLINOVI

ENERGETSKA UČINKOVITOST:
električna energija + hlađenje 113%
električna energija + grijanje 86%

VARIJANTA 2.: ISPUŠNI PLINOVI & PLIN (prirodni, UNP, bioplin)

ENERGETSKA UČINKOVITOST:
električna energija + hlađenje 113%
električna energija + grijanje 86%

VARIJANTA 3.: ISPUŠNI PLINOVI, TOPLA VODA & PLIN (prirodni, UNP, bioplin)

ENERGETSKA UČINKOVITOST:
električna energija + hlađenje 104%
električna energija + grijanje 84%

VARIJANTA 4.: PARA

ENERGETSKA UČINKOVITOST:
električna energija + hlađenje 110%
električna energija + grijanje 85%

REFERENCE BROAD KOGENERACIJA / TRIGENERACIJA

BEIJING GAS (upravna zgrada)

Plinski motor generator proizvodi električnu energiju (1,2 MW) za upravnu zgradu, a BROAD apsorpcijski uređaj koristi toplinu ispušnih plinova i vode za funkciju hlađenja i grijanja. Plinski plamenik na apsorpcijskom uređaju uključuje se po potrebi u funkciji hlađenja i grijanja kada nema dovoljno toplinske energije iz motor generatora.

Plinski motor generator proizvodi električnu energiju (1,2 MW) za upravnu zgradu, a BROAD apsorpcijski uređaj koristi toplinu ispušnih plinova i vode za funkciju hlađenja i grijanja.
Plinski plamenik na apsorpcijskom uređaju uključuje se po potrebi u funkciji hlađenja i grijanja kada nema dovoljno toplinske energije iz motor generatora.

Energetska učinkovitost: 104% hlađenje + električna energija
84% grijanje + električna energija

Godišnja ušteda za energiju: 250,000 USD
Vrijeme povrata investicije: 3,7 godina
Godišnje smanjenje emisije CO2: 2,000 tona

CHINA WORLD TRADE CENTER TOWER III (hotel)

Parni turbo generator koristi visokotlačnu paru za proizvodnju električne energije koja se isporučuje u javnu mrežu. Niskotlačnu paru koja izlazi iz generatora koristi BROAD apsorpcijski uređaj za funkciju hlađenja.

Kapacitet hlađenja apsorpcijskog uređaja: 11,63 MW (2 jedinice)
Primarni energent za apsorpcijski uređaj: para
COP hlađenja: 141%

Godišnja ušteda za energiju: 338,000 USD
Vrijeme povrata investicije: 3,7 godina
Godišnje smanjenje emisije CO2: 9,100 tona

GOETEBORG DISTRICT COOLING

Termoelektrana proizvodi električnu energiju koja se isporučuje u mrežu grada Goeteborga. Toplu vodu iz procesa proizvodnje električne energije koriste BROAD apsorpcijski uređaji za funkciju hlađenja gradskog područja.

Kapacitet hlađenja apsorpcijskog uređaja: 12 MW (3 jedinice)
Primarni energent za apsorpcijski uređaj: topla voda
COP hlađenja: 78%

Godišnja ušteda za energiju: 630,000 USD
Vrijeme povrata investicije: 2,1 godina
Godišnje smanjenje emisije CO2: 10,000 tona

FORT BRAGG AIRFORCE BASE, USA (vojna baza)

Generator snage 5,2 MW proizvodi električnu energiju za potrebe vojne baze, a višak isporučuje u javnu mrežu. Toplinu ispušnih plinova BROAD apsorpcijski uređaji koriste za funkciju hlađenja i grijanja.

Kapacitet hlađenja apsorpcijskog uređaja: 3,5 MW (3 jedinice)
Primarni energent za apsorpcijski uređaj: ispušni plinovi

Energetska učinkovitost: 113% hlađenje + električna energija
35% električna energija

Godišnja ušteda za energiju:270,000 USD
Vrijeme povrata investicije: 4 godine
Godišnje smanjenje emisije CO2: 2,500 tona

MADRID NEW AIRPORT, SPAIN

Generatori snage 33 MW proizvode električnu energiju za potrebe objekata aerodroma. Otpadna toplina generatora pretvara se u toplu vodu koju koriste BROAD apsorpcijski uređaji za funkciju hlađenja.

Kapacitet hlađenja apsorpcijskog uređaja: 20 MW (6 jedinica)
Primarni energent za apsorpcijski uređaj: topla voda

Energetska učinkovitost: 80% hlađenje + električna energija
41% električna energija

Godišnja ušteda za energiju: 2,150,000 EUR
Vrijeme povrata investicije: 1 godina
Godišnje smanjenje emisije CO2: 17,500 tona

FORUM BARCELONA, SPAIN

Anaerobnim raspadom otpada nastaje bioplin koji služi za pokretanje parnog kotla i proizvodnju visokotlačne pare koja pokreće parne turbo generatore. Električna energija koju generatori proizvode isporučuje se u javnu mrežu, a niskotlačnu paru koja izlazi iz turbina koriste BROAD apsorpcijski uređaji za funkciju hlađenja cijelog kompleksa Foruma Barcelona. Umjesto uobičajenih rashladnih tornjeva, za hlađenje vode apsorpcijskih uređaja koristi se morska voda.

Kapacitet hlađenja apsorpcijskog uređaja: 10 MW (2 jedinice)
Primarni energent za apsorpcijski uređaj: para
COP hlađenja: 1,22

AFAJA d.o.o. za unutarnju i vanjsku trgovinu, Osječka 6/1, 51000 Rijeka, HRVATSKA, Tel./fax: +385/51/551-248, 551-645, 551-646, E-mail: afaja@afaja.hr URL: www.afaja.hr
Društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci pod br. Tt-95/5839-2, MBS: 040033986, PBZ HR6323400091117020831, ESB HR9524020061100391344, ZABA HR8223600001102166244. Temeljni kapital uplaćen u cijelosti u iznosu od 20.000 kuna. Direktor društva Nenad Korica